Ludo heeft een pauze ingelast in het wandelseizoen.