Beste Nederlanders in Spanje,

Hierbij informeer ik u dat van 26 februari tot 1 maart 2024 een delegatie van de Nederlandse Ambassade in La Nucía aanwezig zal zijn voor het verwerken van aanvragen van Nederlandse paspoorten en ID-kaarten. Bijgaand stuur ik u de communicatie daarvoor van de Nederlandse Ambassade. Daarop staan de instructies voor de aanmelding vermeld. Ik verzoek u deze te verspreiden.

De aanvraag is in principe bedoeld voor personen die zich niet of moeilijk maar Madrid kunnen verplaatsten. In de laatste jaren is gebleken dat er een groot aantal aanvragen verwerkt kan worden. De aanmelding start op 29 januari aanstaande EXCLUSIEF VIA HET AANMELDINGSFORMULIER VAN DE AMBASSADE op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken via de volgende link: https://www.nederlandwereldwijd.nl/paspoort-id-kaart/buitenland/paspoort-spanje. Op 29 januari tussen 10.00 en 12.00 zal de speciale aanmelding voor reservering in La Nucía op de website verschijnen.

Als Honorair Consul heb ik geen invloed op de inschrijving op deze lijst. Het is dan ook zinloos als mensen mij daarvoor gaan aanschrijven.

Bij een te groot aantal inschrijvingen behoudt de Ambassade het recht voor om voorrang te verlenen aan personen die om medische reden niet persoonlijk naar Madrid kunnen komen.

Het aantal plaatsten voor het aanvragen van een paspoort of ID-kaart bij het bezoek van de delegatie van de ambassade aan Alicante is beperkt. Als u in Spanje woont is het aan te bevelen om ruim voor het verstrijken van de vervaldatum een nieuw paspoort in Nederland aan te vragen. Nederlandse paspoorten kunnen ook meer dan een jaar voor de vervaldatum vernieuwd worden. De aanvraag kan gedaan worden in uw gemeente in Nederland of bij één van de 12 grensgemeentes, waaronder Schiphol. (https://www.nederlandwereldwijd.nl/paspoort-id-kaart/aanvragen-grensgemeente). Maakt u ruim van tevoren een afspraak. Gebruikelijk ontvangt u in dat geval uw paspoort binnen enkele dagen. Bovendien zijn de kosten voor de aanvraag van een paspoort in Nederland beduidend lager; ongeveer de helft als bij het aanvragen via de ambassade.

Middels deze weg informeer ik u ook dat vanaf heden ik als honorair consul geen bevoegdheid meer heb voor het tekenen van levensbewijzen. Dat moet u vanaf nu on-line bij de verzekeraar, bij de gemeente of notaris regelen.

Erik de Haan

Honorair Consul