Belangrijke procedures in Spanje (gezondheid en verblijf)

Ongeval, ziekte en doktersbezoek

Zeer belangrijk is in het bezit hebben van een EHIC – kaart ( European Health Insurance Card) in geval van ziekte, een ongeval of consulteren van een dokter.
Niet bij een prive-arts of kliniek, deze moet men á contant betalen en de rekening bij de zorgverzekeraar declareren en in de meeste gevallen worden de rekeningen niet vergoedt. De EHIC-kaart moet door uw zorgverzekeraar worden afgegeven.
In vele gevallen word deze kaart geaccepteerd bij de meeste ziekenhuizen en hoeft men zich geen zorgen te maken over de betaling.
Het Centro de Salud te Mazarron kunnen alleen “residenten” terecht. Maar in het Centro de Salud in Puerto de Mazarron kunt u wel terecht met een EHIC-kaart.

Deze uitleg geldt voor niet-residenten, dus voor mensen die hier tijdelijk verblijven, korter dan 6 maanden per jaar niet aanééngesloten.
Residenten hebben andere regels betreffende ziekenhuisbezoek, dokters  enz.
De meeste dienstverlening is alleen toegankelijk voor residenten, die zich hebben laten inschrijven in het bevolkingsregister (padrón) van de betreffende gemeente.
Sommige gemeentes vereisen daarnaast ook nog een residensia en/of een bewijs van een minimum periode van vestiging in Spanje.
Het is aan te raden bij ziekenhuis, arts bezoek enz. iemand mee te nemen, die de Spaanse taal beheerst.
Het is niet toegestaan tegelijkertijd in Nederland en in Spanje ingeschreven te staan.

Overlijden

Regelgeving en gebruiken in Spanje met betrekking tot dit onderwerp wijken nogal af met die van Nederland.
In Spanje is het niet ongewoon dat de overledene binnen een dag begraven of gecremeerd wordt, wettelijk binnen twee dagen.
Gaat u emigreren en heeft u een uitvaart verzekering in Nederland, vraag dan na of deze ook uitkeert als u in Spanje woont en of er aanvullende voorwaarden zijn.
Daarnaast is het zeer aanbevelenswaardig om, voor u op vakantie gaat, een reis-en krediet brief of doorlopende reisverzekering af te sluiten.
En let daarbij vooral op de kleine lettertjes!!!  Is het een permanente of één met tijdslimiet.
De meeste reisverzekeringen zijn maximaal geldig voor 45 dagen.

Stel u zelf NU al de volgende vragen:

= Wat zijn de wensen van de eigen partner en/of familie betreffende crematie of begrafenis?
= Heb ik familieleden of buren, die mij komen helpen, als het nodig is?
= Kan ik de hulp betalen, die nodig is voor korte of lange tijd?
= Wil ik in Spanje blijven of teruggaan naar het thuisland?
= Zijn al mijn financiële zaken in orde?
= Heb ik een testament gemaakt?
= Weten mijn familieleden en/of vrienden waar de papieren te vinden zijn?
= Staan de bankrekening(en) op beide namen of op één naam?

Het is van belang dat u zich deze vragen ”nu ” stelt en beantwoordt.

Wat te doen als iemand overlijdt:

Bel meteen “112 “ . Te allen tijde!!! Het ambulancepersoneel neemt het van u over, zij bellen allereerst een arts voor de bevestiging van overlijden, de dokter zal een verklaring van overlijden opmaken. Dan wordt door hen de politie gebeld, Guardia Civil. Deze komt met een forensische arts om vast te stellen of het een natuurlijke dood betreft. Tevens wordt er eventueel bepaald waar de lijkschouwing plaats vindt. Daarna draagt het ambulancepersoneel zorg voor het vervoer van het lichaam. De plaats waar het lichaam heen wordt gebracht hangt af van de lokale overheden. Tijdens deze handelingen van ambulancepersoneel, politie en arts mag u niet aanwezig zijn.

Bel zo snel als kan daarna de uitvaartmaatschappij (tanatorio), de verzekering of de alarmcentrale van de reisverzekeringLaat de instantie weten waar het lichaam heen moet. Als er sprake is van vervoer naar Nederland worden de nodige voorbereidingen getroffen. Zie voor meer informatie de advertentie in het NCM-website van Rian Smulders. Zij vertegenwoordigt de Spaanse verzekering “Santa Lucia”

Zaken die vervolgens geregeld moeten worden:

  • Een medische verklaring van overlijden    –   Certificado médico de defunción.
  • Registratie van het overlijden bij de burgelijke stand  –  Inscripción de la defunción en el Registro Civil.
    Bij de gemeente, Registro Civil, wordt de Spaanse en de internationale overlijdensakte opgemaakt.
  • Een vergunning voor de begrafenis  –  Una licencia para dar sepultura.
  • Levering van de kist  –  El ataúd.
  • Afleggen van de overledene  –  Preparación del muerto.
  • Het overbrengen van het lichaam naar de begraafplaats of het crematorium  – El traslado del cuerpo hasta el cemeterio o crematorio (tanatorio).
  • De begrafenis of crematie  –  El inhumación o crematión.

Voor de eerste drie zaken kunt u zelf actie ondernemen, de rest dient de uitvaartverzorger (funeraria) voor u te regelen. In sommige regio’s kunt u zelf voor het transport van het lichaam naar de begraafplaats of het crematorium zorgen, afhankelijk van de gemeente waar u woont.

Gebruiken bij een uitvaart

Wanneer je hoort dat een Spaanse vriend is overleden en je wilt de uitvaartplechtigheid bijwonen, dan zul je er snel bij moeten zijn. Je zult meteen uit moeten zoeken waar de familie is samengekomen en waar de uitvaart plaats zal vinden, want deze kan wel binnen een paar uur plaats vinden.
Goede vrienden en familie gaan meestal naar de begraafplaats of een andere plaats waar het stoffelijk overschot is opgebaard, om hun deelneming te betuigen en enige tijd met de familie door te brengen.
Het is gebruikelijk dat de familie bij het stoffelijk overschot blijft totdat de uitvaart plaats vindt. De uitvaart, gebruikelijk met een mis, wordt gevolgd door de begrafenis, meestal in een nis in plaats van een graf, alhoewel cremeren ook in Spanje hoe langer hoe meer ingeburgerd raakt.
Niet iedereen woont de dienst bij. Het is niet vreemd buiten te wachten en de familie eerst te condoleren wanneer zij met de lijkkist uit de kerk of de ruimte op het crematorium komen. Deze ruimten zijn meestal ook niet erg groot, immers in de regel zijn slechts de naaste familie en intieme vrienden aanwezig.

De gebruikelijke condoleance woorden zijn:  te acompaño en el sentimiento – ik sta je bij in je smart.

Nog enkele Spaanse zinnen bij Spaanse uitvaarten:
Heb je gehoord dat je buurman is overleden?    –     ? Sabes que se ha muerto tu vecino?
Wanneer is de begrafenis?   – —————————–? Cuándo es el entierro?
De mis is om 11 uur, in de kapel van de begraafplaats – La misa es a las once, en la capilla del cementerio.
Het lichaam is in het uitvaartcentrum  ———————— El cuerpo está en el tanatorio.
Zij was een goede man/ goede vrouw ——————- Era un buen hombre/ una buena mujer.
Haar man is ontroostbaar  ———————————- Su marido está destrozado.

Tijdelijk verblijf en residentie

Het huidige Spaanse stelsel kent 3 mogelijke situaties waarin Europese burgers of hun familieleden zich kunnen bevinden, te weten: het verblijf, de residentie (verblijf gedurende langere tijd) en de permanente residentie.

1. Verblijf (verblijf gedurende korter dan 3 maanden)

Hiervan is sprake wanneer het verblijf van een EU-burger in Spanje om welke reden dan ook, korter duurt dan 3 maanden. In dit geval kan volstaan worden met het tonen van een geldig paspoort of identiteitsbewijs en hoeft niet aan de administratieve registratie te worden voldaan.

2. Residentie (verblijf gedurende langer dan 3 maanden)

Iedere EU-burger heeft het recht op een verblijf van meer dan 3 maanden op Spaans grondgebied. In dit geval is een EU-burger verplicht inschrijving in het Centraal Vreemdelingenregister aan te vragen. Zie inschrijfprocedure hieronder.

3. Permanente residentie

De burgers van de lidstaten van de EU hebben recht op permanent verblijf in Spanje. Dit geldt ook voor hun niet Communitaire familieleden, op voorwaarde dat zij legaal over een onafgebroken periode van 5 jaar in Spanje zijn geweest.

Inschrijven in centraal vreemdelingenregister

Sinds 2007 is de inschrijving in het “Registro Central de extranjeros” (Centraal vreemdelingenregister) verplicht voor alle buitenlanders die in Spanje verblijven en/of zich wensen te vestigen voor een periode langer dan 3 maanden.

Voor de aanvraag van dat certificaat dient men zich te wenden tot het kantoor van de Nationale Politie in uw omgeving om te vragen waar u het “Certificado de Registro” moet aanvragen (aangezien dit afhangt van de zone waar u woont). Op de website kunt u zien waar u terecht kunt: www.policia.es/documentacion/oficinas/ofcinas_extran.html. 

Sinds 2012 zijn de eisen hiervoor veel strenger geworden, en is de inschrijving een ware papiermolen. Het gaat er om aan te tonen dat de nieuwe resident niet ten laste zal zijn van de Spaanse staat. Daarom moet bewezen worden dat men voldoende inkomsten en een afdoende  ziekteverzekering bezit. Nu is concreet vastgelegd op welke manier dit bewijs geleverd moet worden in vier verschillende situaties: werknemer, zelfstandige, student en wie niet werkt noch studeert in Spanje. In het kader van het besparingspolitiek werd al langer gesproken van meer controle op Europese buitenlanders die gebruik maken van het Spaanse gezondheidssysteem. Uiteraard is het begrijpelijk dat Spanje geen extra kosten wenst in de huidige situatie, maar anderzijds zijn deze formaliteiten voor nieuwe residenten niet altijd gemakkelijk.

Als eenmaal het verzoek tot inschrijving in het centraal vreemdelingenregister heeft plaatsgevonden, wordt aan de EU-burger een Certificaat (groen kaartje) uitgereikt waarop zijn naam, nationaliteit, woonplaats in Spanje, zijn identificatienummer (NIE) en de datum van registratie wordt vermeld.

Stemrecht

Als u staat ingeschreven in de padrón (bevolkingsregister), dan heeft u stemrecht bij lokale verkiezingen. Let op: u dient zelf een verzoek in te dienen om zich te registreren voor stemrecht. Er wordt ter identificatie gevraagd om: ID-kaart, Paspoort of Residentie certificaat, adresbewijs, een elektriciteit-rekening, huur- contract of i.d. Voor meer informatie zie op de website van Mazarron Stadhuis – Ayuntamiento.

 

Let op als u in Nederland of België woont en langer dan 3 maanden in Spanje verblijft!

Woont u officieel in Nederland of België en verblijft u langer dan 3 maanden in Spanje, dan schrijft de Spaanse wet voor dat men zich moet laten inschrijven in de “padron”, het bevolking register van de gemeente en in het centrale register van buitenlanders, “Registro central de extranjeros”,  bij de nationale politie.

Bij een groot aantal transacties, zoals het kopen van een huis, auto, telefoonaansluiting, etc. is bewijs van inschrijving in het centrale register voor buitenlanders  en bevolkingsregister vereist.

Officieel betekent inschrijving in het centrale register van buitenlanders niet dat men fiscaal resident is. Dit is WEL het geval als u meer dan 183 dagen in Spanje verblijft. U bent dan volgens de Spaanse regels hier belastingplichtig. Betaalt men alsnog belasting in Nederland, dan kan men wel eens in de problemen komen. De Spaanse autoriteiten kunnen u dan mededelen, dat u hier belasting moet betalen en dat u dan maar moet proberen om teruggave uit Nederland of België te krijgen. Ondanks het hier bovenvermelde, zijn er bij het consulaat een beperkt aantal gevallen bekend, waarbij de nationale politie informatie van het register heeft doorgespeeld naar het Spaanse Ministerie van Financiën. Dit waren duidelijke uitzonderingen.