De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) vindt dit jaar plaats op donderdag 13 oktober 2022 bij Mesón Mariano’s op Camposol A. Aanvang is 11:00 uur. Leden ontvangen alle noodzakelijkse bescheiden via mail. 

NB. De ALV valt ditmaal samen met de NCM inloopochtend.