De NCM home entertainers “De GerBertjes” organiseren op zaterdag 13 januari 2024 weer een gezellige muziek- en dansavond. U bent vanaf 19:00 uur welkom in ons thuishonk “Restaurant Mesón MARIANO” op Camposol A.

Het zal een ouderwetse disco avond worden met beeld en geluid. De afgelopen tijd hebben we onze beschikbare muziek weer behoorlijk uitgebreid. Verzoeknummers mogen altijd aangevraagd worden, maar om ervoor te zorgen dat de muziek voor eenieder herkenbaar blijft, zal de muziek deze avond toch veelal uit de jaren 60, 70, 80 en 90 zijn.
Ger en Bert hopen dat er die avond natuurlijk ook gedanst zal worden. Daarom het verzoek om jullie
dansschoenen weer aan te trekken. Er zijn voor deze avond geen entreekosten. Wij verwachten dat het uiterlijk rond 24:00 uur afgelopen zal zijn.

Tot dan de GerBertjes.